Vil du seile i Seilsportligaen 2016?

945 401 Erik Johan Worsøe Eriksen

Nesodden Seilforening markerte seg godt i fjorårets seilsportliga og kvalifiserte seg til første divisjon i Seilsportligaen 2016. Vi er dermed også kvalifisert til å delta i den europeiske «Champions League».

Konseptet i år er altså ligaseiling. Fjorårets format var som følger: 15 lag rullerte på å seile mot hverandre i 5 båter etter en utarbeidet plan og hver seilas tok mellom 10-15 minutter.

Vil du være med?

Alle medlemmer i Nesodden Seilforening kan søke om å delta. Kan dette bli arenaen der både storbåtseileren og jolleseileren deler erfaringer og lærer av hverandre?

Seilforbundet har en ambisjon om at dette tiltaket skal bidra til økt aktivitet i seilforeningene og har satt opp et regelsett som skal bidra til å få fram både topp og bredde. Det betyr at laget på fire personer skal bestå av minst en seiler under 22 år. I tillegg har Nesodden Seilforening et ønske om at begge kjønn representeres.

Nesodden Seilforening dekker deler av startkontingenten og deler av driften med kr 20 000. I tillegg vedtok årsmøtet å støtte prosjektet med kr 20 000 til dekning av løpende kostnader. Pr i dag har vi ingen J70 å trene med men det jobbes med ulike modeller; enten leie/låne fra andre foreninger eller å benytte en annen type båt (f eks Melges 24). Teamet må selv jobbe med å finne en egnet treningsmodell og dekning av øvrige kostnader for deltakelse.

Terminliste for Seilsportligaen 2016
20-22/5 Oslo Seilsportligaen del 1
17-19/6 Sandefjord Seilsportligaen del 1
12-14/8 Stavanger Seilsportligaen del 3
26-28/8 St. Petersburg Champions League
2-4/9 Bergen Seilsportligaen del 4
23-25/9 Sardinia Finale Champions League

Vi ønsker kontakt med de av dere som vil være med på dette. Send en kortfattet søknad om hvorfor du søker og en seil-CV som inkluderer hvilken posisjon du selv er best egnet for ombord i båten (ror, taktikk/storseil, fokk, fordekk). Søknaden må videre inkludere hvilke seilaser du kan delta i. Søknaden sendes på epost til alfmagneandersen@gmail.com innen 13.4.2016. Arbeidsgruppen for uttak består av Øyvind Degnes, Bjørn Forslund og Alf Magne Andersen.

Forpliktelser for deltager

Foruten å seile de helgene man blir tatt ut til vil det kreves at man deltar på treninger en gang i uka. Videre må man delta i å vedlikeholde båt(er) det skal seiles i. Man må bidra i å forøke å skaffe til veie sponsor for satsingen og man må være forberedt på å dekke sin andel av lagets kostnader. I tillegg til kost, reise og losji vil det vil koste anslagsvis 2.000,- for å delta i laget, dette vil dog avhengig av hva vi klarer å skaffe til veie av sponsorer. For yngre seilere uten fast inntekt vil det være mulig å søke å få refundert kostnader i forbindelse med deltagelsen.

Har du flere spørsmål, forslag til hvordan dette kan bli en suksess eller vil diskutere noe, ta kontakt med Alf Magne Andersen på 91309492 eller på alfmagneandersen@gmail.com

Last ned artikkelen som pdf

seilsportligaen_j70

Bjørn Forslund, Inger Bucher, Magnus Andersen, Henrik Bucher og Øyvind Degnes var på laget som kvalifiserte Nesodden Seilforening til årets første divisjon av Seilsportligaen.

FORFATTER

Erik Johan Worsøe Eriksen

Alle innlegg av: Erik Johan Worsøe Eriksen