Vil du seile i Seilsportligaen 2016?

861 646 Tahira Parvez-Asghar

Nesodden Seilforening markerte seg godt i fjorårets seilsportliga og kvalifiserte seg til første divisjon i Seilsportligaen 2016. Vi er dermed også kvalifisert til å delta i den europeiske «Champions League».

Konseptet i år er altså ligaseiling. Fjorårets format var som følger: 15 lag rullerte på å seile mot hverandre i 5 båter etter en utarbeidet plan og hver seilas tok mellom 10-15 minutter.

Vil du være med?

Alle medlemmer i Nesodden Seilforening kan søke om å delta. Kan dette bli arenaen der både storbåtseileren og jolleseileren deler erfaringer og lærer av hverandre?

Seilforbundet har en ambisjon om at dette tiltaket skal bidra til økt aktivitet i seilforeningene og har satt opp et regelsett som skal bidra til å få fram både topp og bredde. Det betyr at laget på fire personer skal bestå av minst en seiler under 22 år. I tillegg har Nesodden Seilforening et ønske om at begge kjønn representeres.

Nesodden Seilforening dekker deler av startkontingenten og deler av driften med kr 20 000. I tillegg vedtok årsmøtet å støtte prosjektet med kr 20 000 til dekning av løpende kostnader. Pr i dag har vi ingen J70 å trene med men det jobbes med ulike modeller; enten leie/låne fra andre foreninger eller å benytte en annen type båt (f eks Melges 24). Teamet må selv jobbe med å finne en egnet treningsmodell og dekning av øvrige kostnader for deltakelse.

Terminliste for Seilsportligaen 2016
20-22/5 Oslo Seilsportligaen del 1
17-19/6 Sandefjord Seilsportligaen del 1
12-14/8 Stavanger Seilsportligaen del 3
26-28/8 St. Petersburg Champions League
2-4/9 Bergen Seilsportligaen del 4
23-25/9 Sardinia Finale Champions League

Vi ønsker kontakt med de av dere som vil være med på dette. Send en kortfattet søknad om hvorfor du søker og en seil-CV som inkluderer hvilken posisjon du selv er best egnet for ombord i båten (ror, taktikk/storseil, fokk, fordekk). Søknaden må videre inkludere hvilke seilaser du kan delta i. Søknaden sendes på epost til alfmagneandersen@gmail.com innen 13.4.2016. Arbeidsgruppen for uttak består av Øyvind Degnes, Bjørn Forslund og Alf Magne Andersen.

Forpliktelser for deltager

Foruten å seile de helgene man blir tatt ut til vil det kreves at man deltar på treninger en gang i uka. Videre må man delta i å vedlikeholde båt(er) det skal seiles i. Man må bidra i å forøke å skaffe til veie sponsor for satsingen og man må være forberedt på å dekke sin andel av lagets kostnader. I tillegg til kost, reise og losji vil det vil koste anslagsvis 2.000,- for å delta i laget, dette vil dog avhengig av hva vi klarer å skaffe til veie av sponsorer. For yngre seilere uten fast inntekt vil det være mulig å søke å få refundert kostnader i forbindelse med deltagelsen.

Har du flere spørsmål, forslag til hvordan dette kan bli en suksess eller vil diskutere noe, ta kontakt med Alf Magne Andersen på 91309492 eller på alfmagneandersen@gmail.com

Last ned artikkelen som pdf

FORFATTER

Tahira Parvez-Asghar

Alle innlegg av: Tahira Parvez-Asghar