Hoppende glade for opprykk i eliteserien

VIL DU DELTA I SEILSPORTLIGAEN 2020? Da bør du lese her…

960 640 Hilde Forslund

Nesodden skal inn i den 4. sesongen i Seilsportsligaen, og i 2020 er Nesodden tilbake i Eliteserien, etter at laget i 2019 seilte oss inn til opprykk!

Seilsportsligaen er mesterskapet for Seilforeningene i hele Norge. Det seiles i ligaens egne båter, J70, og det seiles på korte baner i fleet a 5 båter i hvert heat. 

Glade Nesodden-seilere! Fra venstre: Vincent, Henrik, Christian og Eskil!

I 2019 fikk vi en relativt fast stamme med unge seilere, ledet an av Henrik Halvorsen Bucher som selv deltok i 3 av  4 stevner.  Selv om det ikke lenger et krav om at det skal være en U22 seiler med fra arrangørens side  ønsker Nesodden seilforening at dette skal ivaretas fremover, altså at minst en seiler om bord skal være under 22 år. Det betyr at hvert lag skal gi plass for en U22 seiler, når det finnes tilgjengelige  ungdomsseilere som ønsker å delta. Mange jolleseilere har fått sjansen de siste årene, og vi ser frem til å motta søknader fra hele juniorlag, som kanskje vil satse i J70, Melges, Matchracing eller andre spennende klasser i fremtiden. 

Storbåtutvalget vil fremme for styret å budsjettere med dekning av startkontingent i sin helhet fra foreningen for 2020, samt kunne bistå med noe reisestøtte til juniorseilere som deltar. Det vil i år stilles krav til at alle seilere som deltar i seilsportsligaen, også stiller som arrangør på dugnad i minst en av regattaene/kursene som Nesodden seilforening arrangerer, fortrinnsvis  Nesodden høstcup / NM Shorthanded, helgen uke 38, 19.-20 september.

Dette er årets Seilsportsligastevner: 

SSL kvalik 9. -10. mai – Sandefjord (kvalik til Youth mesterskap 2020, påmeldingsavgift foreslås i budsjett for 2020 at dekkes av NSF dersom Nesodden klarer å stille jr lag)

SSL#1 23. – 24. mai – Molde
SSL#2 20.- 21. juni – Hankø
SSL#3 8. – 9. august – Arendal
SSL#4 12. – 13. september – Florø.

Vi vil også i 2020 prioritere de som har satt sammen et lag inkl skipper selv. Merk at alle deltagere må være medlemmer av Nesodden seilforening, og at vi fortrinnsvis skal ha med minst 1 seiler under 22 år.  Erfaringen fra de siste sesongene har vist at det er flere som ønsker å delta, men som hverken selv får satt sammen et lag, eller har anledning til å seile alle/flere av helgene. Det ønsker vi å løse ved å sette sammen lag basert på de som melder seg interessert.

For å delta i seilsportsligaen bør du ha fylt 13 år, og ha både basis seilkunnskaper og noe regattaerfaring. Ungdom under 18 år, må organisere deltagelse, reise og opphold med sine foresatte/ i samarbeid med laget ellers.

Ønsker du å seile Seilsportsliga , svar på  spørsmålene under, og send på epost til regatta@nesodden-seilforening.no innen  1.4. 2020 Laguttak vil skje innen 15.4. 2020.

Vi håper på massiv interesse og håper mange vil delta på en fantastisk morsom form for seiling, hvor du kanskje får flere starter og seilaser i løpet av en helg, enn du gjør resten av hele seilsesongen! Ikke minst får foreningens medlemmer anledning til  økt kompetanse gjennom kunnskapsoverføring i laget, og erfaringen man får med actionfyllt seiling på korte baner.

Bli gjerne medlem i gruppen på Facebook «Team Nesodden Seilsportsligaen»

https://www.facebook.com/groups/1876177992630112/

Alt om Seilsportsligaen her:

http://www.seilsportsliga.no/index.php/nb-no/

https://www.facebook.com/seilsportsliga/

SØKNAD OM DELTAGELSE I SEILSPORTSLIGAEN

FOR TEAM NESODDEN 2020

ALT 1

Jeg ønsker å seile som skipper med følgende lag på følgende helger (sett kryss):

________SSL#1 23. – 24. mai – Molde

________SSL#2 20.- 21. juni – Hankø

________SSL#3 8. – 9. august – Arendal

________SSL#4 12. – 13. september – Florø

Navn på skipper:______________________________________

(Skipper er ansvarlig for påmeldinger/logistikk for de aktuelle stevnen(e)

Navn på Mannskap ( inntil 4 personer pr stevne, kun 4 kan seile av gangen, men laget kan bestå av 5 seilere som rullerer)

Mannskap 1________________________________ alder____

Mannskap 2________________________________ alder____

Mannskap 3________________________________ alder____

Mannskap 4________________________________ alder____

Mannskap 5 ________________________________ alder____

ALT 2

Jeg ønsker å seile som skipper følgende helger. (trenger mannskap). Sett kryss:

________SSL#1 23. – 24. mai – Molde

________SSL#2 20.- 21. juni – Hankø

________SSL#3 8. – 9. august – Arendal

________SSL#4 12. – 13. september – Florø

Navn ________________________________________ Alder ____

ALT 3

Jeg ønsker å seile som mannskap følgende helger. (Trenger skipper og lag og seile med)

________SSL#1 23. – 24. mai – Molde

________SSL#2 20.- 21. juni – Hankø

________SSL#3 8. – 9. august – Arendal

________SSL#4 12. – 13. september – Florø

Navn ________________________________________ Alder ____

Jeg kan stille som arrangør i Nesodden høstcup 2020 – Ja ____ Nei ______

Hvis Nei, vennligst oppgi annen dugnadsinnsats du kan bidra med i 2020.

FORFATTER

Hilde Forslund

Alle innlegg av: Hilde Forslund