VANLIG STARTPROSEDYRE ETTER REGEL 26

150 150 Rune Wallner

VANLIG STARTPROSEDYRE ETTER REGEL 26

Vanlig prosedyre – ingen begrensninger

Tid

Signal

Flaggoppgave

Flagg

Flagg

Regel

5 minutt

2 sek lyd

Klasseflagg opp Fx flagg O

Opp

4 min

2 sek lyd

Flagg P

(Blue Peter) opp

Opp

1 min

10 sek lyd

Flagg P

(Blue Peter) ned

Ned

0 min START

2 sek lyd

Klasseflagg ned

Ned

Merk:
Flagget O er et eksempel som passer for Optimist, ved flere klasser som starter
kan Zoom8 ha F og Europa E Bokstavene er fritt til å velge for de som
arrangerer regatta.

Prosedyre med noe begrensning – regel 30.1

Denne prosedyren
informerer om at ingen som seiler har lov å være over startlinjen etter 1 min signal.
Dersom noen er over linjen siste minutt må de seile rundt – på utsiden – ett av
startmerkene og gå over startlinjen en gang til (startbåt er ofte ett av
merkene) for å fri seg fra disk.

Tid

Signal

Flaggoppgave

Flagg

Flagg

Regel

5 minutt

2 sek lyd

Klasseflagg opp Fx flagg O

Opp

4 min

2 sek lyd

Flagg i opp

Opp

30.1

1 min

10 sek lyd

Flagg i ned

Ned

30.1

0 min START

2 sek lyd

Klasseflagg ned

NedProsedyre med stor begrensning regel – 30.3

(BRUKES IKKE PÅ TRENINGSREGATTAER)

Denne prosedyren
informerer om at er en over startlinjen etter 1 min signalet
blir de disket. Nummer på båter som har blitt disket skrives på lapp/tavle for
å informere seilere.

Tid

Signal

Flaggoppgave

Flagg

Flagg

Regel

5 minutt

2 sek lyd

Klasseflagg opp Fx flagg O

Opp

4 min

2 sek lyd

Sort flagg opp

Opp

30.3

1 min

10 sek lyd

Sort flagg ned

Ned

30.3

0 min START

2 sek lyd

Klasseflagg ned

Ned

Generelt for alle startprosedyrer

Dersom noe skjer
under startprosedyren – før startsignal (0 min) – eller at det blir store
vindskift før startsignal settes AP opp og
det gis lydsignal i 2 sekund. Start er avbrutt.

Flagget står til
alt er under kontroll i startbåt.

Flagget fires ned minst
1 minutt før ny startprosedyre igangsettes.

Tyvstart der en klarer å se alle som
tyvstarter

Dersom noen er over
linjen før startsignal, tyvstart, må flagg X opp raskt og helst innen 5
sekund denne skal stå til alle som var over linjen
har gått tilbake over startlinjen med hele båten og passert startlinjen en
gang til. Dersom ingen går tilbake skal flagget stå i 4 min. etter start.

Tyvstart der en ikke klarer å se alle
som tyvstarter

Dersom mange er over
ved startsignal og en ikke klarer å ta alle som tyvstarter avblåses det med
flagg ”generell tilbakekalling”
og
det gis lydsignal i 2 sek .

Ny startprosedyre
påbegynnes så snart som mulig. Skjer dette flere ganger bruker man prosedyrer
med begrensninger, regel 30.1 og 30.3

FORFATTER

Rune Wallner

Alle innlegg av: Rune Wallner