Test deg selv på båtførerprøven

150 150 Alf Magne
  • 0

Norges Seilforbund lanserer i dag en løsning der alle som ferdes på sjøen kan teste sine kunnskaper. www.seiling.no (Klikk på Zensor)

En viktig del av visjonen til Norges Seilforbund er formidling av kunnskap og videreutvikling av kompetanse for aktive seilere og andre som ferdes på sjøen. På denne bakgrunn ble det besluttet å utvikle en nettside hvor man kan teste sine kunnskaper relatert til Båtførerprøven. Her ligger det i dag 4 komplette prøver som forbundet har laget basert på sin spisskompetanse innen området. Det vil utvikles flere prøver etter hvert som bruken øker. Dette er en løsning som vil videreutvikles og tilbys alle som ferdes på sjøen.

Norges Seilforbund ønsker med dette å vise at de arbeider bredt for å øke alles kunnskap om det å føre alle typer båter i ulike farvann på en forsvarlig måte. Denne løsningen bygger også opp under en annen prioritert oppgave i forbundet: skaffe langsiktige inntektskilder.

En andel av inntekten går nemlig direkte til forbundet og derigjennom deres medlemmer.
Vi valgte å samarbeid med ITverket AS som er ansvarlig for teknisk løsning. De har i mange år hatt tilsvarende løsninger for testing av annen kunnskap. ”Vi betrakter dette som en naturlig videreføring av vår løsning for førerkort for bil, MC, jegerprøven og grønt kort.Kompetansetesting er et område med stor etterspørsel”.sier adm dir Tore Lyse.

Ytterligere informasjon: Norges Seilfobund ved:
Utviklingskonsulent Vibecke Schøyen, 21 02 97 10, mail: vibecke@seiling.no

ITverlet AS ved: Adm dir Tore Lyse, 906 94 327, tore@itverket.no

Med vennlig hilsen

Vibecke Schøyen Utviklingskonsulent
Norges Seilforbund Tlf: +47 21 02 97 10 Fax: +47 21 02 97 15 vibecke@seiling.no www.seiling.no

FORFATTER

Alf Magne

Alle innlegg av: Alf Magne