Storbåtseiling på Nesodden – en betraktning

150 150 Rune Wallner
  • 0

Storbåtene på Nesodden er spredt på flere stede langs den lange kysten. Noen båter ligger innerst i Bunnefjorden. Nordover langs østkysten ligger båter spredt på flere steder før man kommer til Oksval Båthavn hvor det etterhvert er blitt mange seilbåter. Her ligger blant andre regattabåten Tango som eies og drives av et båtlag hvor Nesodden Seilforening er med.

På vestsiden ligger det også noen seilbåter her og der, men mest på Kavringen og Kavringstrand. Dernest på Steilene hvor Nesodden Seilforening har sin havn etter flyttingen fra Oksval i 1986. Og sist, men ikke minst på Fagerstrand hvor det er et aktivt seilmiljø.

I Nesodden Seilforenings klubbmesterskap i august i år deltok tilsammen bare 12 båter.  Storbåtgruppa i Seilforeningen ønsker å få med mange flere neste år. I Færder’n deltok mange flere Nesoddbåter mens det i Hollenderseilasen og de andre større weekendseilasene i fjorden var færre båter fra Nesodden.

Fagerstrand var det imidlertid en aktiv flåte på 10-12 båter som seilte hver mandag kveld i vårsesongen og høstsesongen. En av båtene ble seilt av jenter som bet godt fra seg.

Steilene ble den tradisjonelle onsdagsregattaen “Steilene Rundt” avviklet med hele 18 deltagere.

Og fra Oksval deltok Tango på “Lysaker’n” hver tirsdag. Der arrangerer Ulleren Seilforening en serieregatta med jevnlig deltagelse på 20-25 båter. Og utover dette er det i ferd med å oppstå et nytt miljø, nemlig av Albin Express. Oslo Seilforening har satset på denne klassen og arrangerer regatta hver tirsdag i sesongen. Her er det mange båter og til sommeren har de NM. At kong Harald i all stillhet har kjøpt seg Ekspress sier litt om denne regattaen som altså foregår rett utenfor Oksval.  Endelig sies det at flere båter fra Oksval har deltatt i Bunnefjorden Seilforenings onsdagsregatta.

Med andre ord. Det er seiling mandager på Fagerstrand, tirsdager ut fra Oksval og onsdager på Steilene. Dette er et tilbud som bør gjøres mye mer kjent. Nå gjelder det bare å bli med. Det kan fort bli flere Ekspresser på Nesodden. Tango har stadig plass til folk som vil seile en stor regattabåt. Jentebåten på Fagerstrand har ofte plass og det kan bli en båt til. På Steilene er det et godt miljø som kan ta imot flere seilere.

Man kan faktisk seile tre dager i uken om man vil. Jeg håper Storbåtgruppa i Nesodden Seilforening kan få sving på en “PR drive” med opplysninger som gjør at folk hiver seg på seiling om ikke tre dager i uken, så i alle fall en kveld. Opplysningene bør fremheve aktive båter, deres planer og hvem man snakker med for å få bli med.

 

FORFATTER

Rune Wallner

Alle innlegg av: Rune Wallner