Steilene vil være delvis utilgjengelig i sommer – Håøya erstatter Klubbhuset og havna.

960 960 Rune Wallner

Som ny informasjonsleder i Nesodden Seilforening er det litt kjedelig å starte jobben med en litt trist melding som vil gå ut over veldig mange.

Som de fleste helt sikkert har fått med seg så er torskebestanden i Oslofjorden på et historisk lavmål. Og verst er det for fjordtorsken som lever innerst i Oslofjorden. To av tre torsk dør årlig i Oslofjorden. Fiskeridirektoratet setter i gang en rekke strakstiltak hvor bla forbud mot alt fiske av torsk trer i kraft nå.

Direktoratet har også varslet særskilt vern av 14 spesielle gytesoner langs kysten – Dette vil ramme Steilene på flere måter. I tillegg til at Steilene og området rundt blir vernet har direktoratet sagt ja til at det gjennomføres ulike forsøk som deler av det forskningsarbeidet som skal bidra til bedre forhold for den bestanden som er igjen.

Tanken på Storsteilene dumpes 
Det er besluttet at den gamle tanken på Storsteilene skal dumpes i sundet utenfor havna. Dette for å legge til rette for å bedre gyteforholdene til torsken. Det er torskeforsker Sigurd Espeland fra Havforskningsinstituttet som vil lede prosjektet.

Hva betyr dette for Nesodden seilforening ? 
Prosjektet starter opp ila mai og havforskningsinstituttet har meldt fra at de ønsker å benytte Klubbhuset som base.

Havna flyttes til Håøya 
Når man senker tanken vil dette bla medføre at utseiling mot nord ikke lenger er mulig og deler av havna trolig må flyttes
De som har båtplass på Steilene i dag må belage seg på finne andre løsninger i fremtiden.

Som midlertidig løsning har Nesodden Seilforening blitt tilbudt å benytte flere havner på Håøya ;Østre Dragsund, Bjørnehuebukta, Tåjebukta og Sagbukta på østsiden.
Nesodden seilforening vil ha prioritet og de som har båtplass på Steilene i dag vil få utdelt midlertidig plass fordelt over disse 4 buktene. Gi gjerne tilbakemelding hvis dere allerede nå har en preferanse.

Klubbhus på Håøya. 
Bymiljøetaten har lenge hatt et ønske om å revitalisere Håøya og har i den forbindelse “overdratt” deler av bygningsmassen til Nesodden seilforening. Her er ikke alle formaliteter på plass enda, men de har lenge vært på jakt etter en organisasjon eller forening med mange ildsjeler og mener at denne løsningen vil være en god kompensasjon for det vi har i dag.

Som kompensasjon for Klubbhuset tilbyr derfor Oslo kommune bygninger som alle trenger vedlikehold:
Kruttmølla fra 1916 er et stort flott bygg med staselige vinduer som tidligere var sprengstoffabrikk. Kafébygningen var en gang kafé. Bygget har stort potensiale med sitt store lyse rom, takhøyde og fjordutsikt. Messa fra 1915 var trolig spisesalen til arbeiderne fra sprengstoffabrikken som en gang lå der. Messa er romslig med mulighet for mange overnattingsplasser.Rabben fra 1919 var et ganske herskapelig hus som trolig var funksjonbærbolig. I dag har Rabben to leiligheter. Stallhytta er, tross navnet, en ganske fin murbygning fra 1900, som er inndelt i to leiligheter.

Styret i Nesodden seilforening vil se på de ulike alternativene og komme tilbake med forslag. Men vi kan allerede si nå at det vil være behov for en rekke ildsjeler med godt humør og ståpåvilje. Det ligger mye jobb i dette prosjektet. Hvis noen av våre medlemmer har tid, kompetanse og interesse for å lede hele eller deler av dette arbeidet er det bare å melde sin interesse til Marit – maritkarstensen@gmail.com
Hun så ikke denne komme da hun takket ja til å være leder at utvalget for klubbhuset.

Hva med alle planlagte aktiviteter; Onsdagsregatta ( Steilene rundt) , Jollegruppa, NM, Nesoddenmesterskap osv ?

Vi må nok belage oss på at flere av aktivitetene nå flyttes over til Håøya. Det vil medføre en rekke logistikkutfordringer og ikke minst transport til øya.Heldigvis er Blåtann nyoverhalt og vi har dialog med Fagerstrand båtforening om plass der for ferging på sedvanlig vis til Håøya 
Helt hvordan vi skal løse alt det praktiske er vi ikke i mål med. Øyvind Degnes vil få ansvaret for å finne løsninger og legge til rette for at vi kan fortsette det samme aktivitetsnivået som tidligere. Han ser positivt på utfordringene og som den gladgutten han alltid er så var hans første reaksjon “ Dette gir oss jo en super mulighet til utforske helt nye sider i Oslo Fjorden og Håøya har jo bare muligheter. Dette gledere jeg meg til “ .

Ikke alle i styret stiller seg like så positive til dette. Det vil medføre mye arbeid og det krever at alle tar i et tak. Men vi får det til !

Mer informasjon vil bli sendt ut etterhvert som vi har litt mer oversikt. Styret vil lage en tidsplan som alle vil få tilsendt.

*Forslagene er tidligere sendt ut på høring til en rekke organisasjoner, fylkeskommuner, kommuner og fylkesmenn. Høringsfristen var 9.september 2018. Noe som betyr at det nå er for sent å komme komme med innsigelser.

Hilsen 
Anne Kathrine Guttormsen – Leder for Informasjon – Nesodden seilforening

FORFATTER

Rune Wallner

Alle innlegg av: Rune Wallner