Steilene tredagers 2016 – 9 års jubileum

150 150 Erik Johan Worsøe Eriksen
På felles svai i Sandspollen

5. mai – 8. mai (Kristi himmelfarts-helgen).

Steilene – Sandspollen – Holmsbu – Son.

Vi gjentar suksessen!

Ønsker du et alternativ til utholdenhetsprøven Skagenrace? Har du lyst på en familie tur sammen med andre turseilere? Steilene tredagers er en uhøytidelig turseilas i Indre Oslofjord, hvor vi nettopp legger vekt på det sosiale. Litt regatta og mye hygge. Regattaen arrangeres i år for 9. gang.

Påmelding gjøres på www.deltager.no/steilene_3_dagers_2016_05052016

Maks 20 deltakere

Navn på skipper, mobil telefon, seilforening, seilnr. båttype/modell og båtens navn.

Deltakeravgift: 850,- som også gjelder havneavgift på Steilene, Holmsbu og Son.

Program:

4/5 Onsdag

Ankomst Steilene

Kl. 21:00 Informasjonsmøte på Steilene.

5/5 Torsdag

kl. 10:00 Skippermøte

kl. 11:00 Fellesstart: Steilene – mellom Lunkeflu (grønn stake og Fyret på Fyrsteilene. Passering mellom båke på Sundbyholmene og stake grønn, Djupegrunnen (1. etappe) alternativt om V. Måsane. Målgang mellom jernstake og rød stake (Stedgrunnen) Sandspollen. Felles svai med honorering fra dagens seilaser.

6/5 Fredag

kl. 11:00 Fellesstart: Vest av grønn stake Storeskjær. Passering, rett øst av Filtvedt, Passering rett syd Østnestangen Målgang rett vest av Fyret Rødtangen.

kl. 21:00 After sail med høytidelig honorering for dagens seilas på

7/5 Lørdag

kl. 10:00 Skippermøte

kl. 11:00 Intervallstart: Holmsbu, vest av grønn stake (Holmsbusteinane). Passering syd Mølen, alternativt syd grønn stake Gulholmen (1. etappe). Nord om Bevøya, målgang syd av YB Son. Avslutning på Saueholmen, Son.

Seilingsbestemmelser:

1. Regler: Seilasen vil følge Sjøveisreglene

2. Klasse: Alle seiler i en klasse: LYS-Tur. Lystall i henhold til målebrev eller tilsvarende båt. Maks antall deltakere er 20. Lystall bestemmes av seilføring gjeldende dag.

3. Ansvar: All deltakelse skjer på eget ansvar. Alle deltakende båter skal være ansvarsforsikret. Arrangører og funksjonærer er helt uten ansvar for skade på person, båt eller utstyr.

4. Endringer: Gjøres kjent på skippermøte eller på VHF kanal 72 underveis.

5. Start: Lokal GPS tid, 5 min, 4 og 1 minutt signal (seilas 1 og 2) fra funksjonær båt.

6. Målgang/passering: Registreres av deltakerne på egenerklæringsskjema og meldes over VHF som informasjon.

7. Maksimaltid: 18:00 samme dag, 17:00 på lørdag

8. Poengberegning: Det brukes lavpoengsystem. Plassering ved mellomstasjon (1./2. etappe) og målgang (2./3. etappe) gjelder som 2/3 seilaser. Hvis ikke båt når fram til mål innen maksimaltid blir poengsum lik plassering etter siste fullførte etappe ganger 1,5 (maks lik ant. deltaker) Ved poenglikhet tilslutt så gjelder beste individuelle resultat, hvis fremdeles likt gjelder best i siste seilas. DNF: poeng lik første plassering etter tellende plasseringer. DNS: siste plass lik antall deltakere.

9. Intervallstart (Holmsbu): Resultatene fra de to foregående dager bestemmer start posisjon. Sisteplass starter først, deretter startes det fortløpende med 2 min mellomrom.

10. Protester: Det legges ikke opp til behandling av protester.

11. Premiering: 1/3 premiering «overall» (tre dagers) + sponsorpremier/dagspremier

For mer info kontakt:

Svein Søderlund 97964711

Sigurd Parmann 90564507

E-post: tredagers@nesodden-seilforening.no

FORFATTER

Erik Johan Worsøe Eriksen

Alle innlegg av: Erik Johan Worsøe Eriksen