Steilene rundt 2009 Invitasjon

150 150 sigurd
  • 0

Steilene rundt 2009 Invitasjon

Seilasene vil foregå på følgende datoer:
29. april Trening 1 Start
6. mai Trening 2 Start / spinnaker
13. mai 1. seilas
20. mai 2. seilas
27. mai 3. seilas
3. juni 4. seilas
10. juni 5. seilas
17. juni 6. seilas
24. juni 7. seilas og sommergrillfest
12. august 8. seilas
19. august 9. seilas
26. august 10. seilas
2. september 11. seilas
9. september 12. Seilas
16. september 13.seilas
23. september 14. seilas og høstfest i klubbhuset

FRAMMØTE OG START:
Ferge fra Alværn brygge: kl. 17:30 og 18:00
Skippermøte på brygga: kl. 18.10
Varsellyd: kl. 18.35
Start: kl. 18.40

Skippermøte holdes foran ”bensinboden” hvor det gis informasjon om banevalg, eventuell maksimaltid og hvor klokkene justeres.

BANER
Seilasene går i hovedsak på faste merker, men utlagte merker kan også bli benyttet. Banen blir kunngjort på skippermøtet.

SEILINGSBESTEMMELSER
Se egne bestemmelser på https://www.nesoddenseilforening.no
Endringer i forhold til kappseilingsreglene vil fremgå i Seilingsbestemmelsene.
PREMIERING
1/3 Premiering.
De 10 beste resultatene teller til sammenlagt premiering og vandrepokal. Se seilingsbestemmelser for poengsystem. Disse avviker fra kappseilingsreglene.

SOSIALT SAMVÆR
I tillegg til å være regattatrening danner Steilene Rundt en sosial ramme for Nesodden Seilforenings Tur og Hav virksomhet. Regattakomiteen vil lage spesielle arrangementer vår og høst og det vil bli debrifing og resultat service etter hver regatta.

STARTAVGIFT OG LYSBREV
Startavgiften er kr. 400.- for sesongen 2009 og inkluderer kaffe på debrifingen.
Kvittering for betalt avgift fremvises ved første regattastart.
Avgiften betales til Nesodden Seilforening, Postboks 30, 1451 Nesoddtangen, kto. 1603.13.16530. Merk talongen ”Steilene Rundt 2009 sesongen, båtnavn, LYS-tall for båt og E-mail-adresse til skipper.
Kopi av talongen sendes på mail (henno.grenness@dnbnor.no) eller leveres ved første frammøte.

SIKKERHET
Båtene skal være ansvarsforsikret.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Deltagere i regattaen deltar på eget ansvar. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

MANNSKAPS BØRS
Seilinteresserte uten båt inviteres til å delta.
Ta kontakt med Fergeskipperen eller Nils Tvedt.

RUTINER FOR GJENNOMFØRING AV ONDSAGSREGATTAER I 2009
Klubbregattaen arrangeres av frivillige i Nesodden seilforening. Hver deltakende båt vil minst en gang i løpet av sesongen stå ansvarlig for Fergekjøring og Start/målgang. Dette betyr at hver skipper sørger for at en medhjelper eller en fra eget mannskap blir i land for å sørge for startprosedyre og at målgang med tidtaking blir ivaretatt i tillegg til å være fergeansvarlig for den samme onsdagen.
Skippermøte, registrering, bane og resultater blir ivaretatt av Tur og Hav utvalget.

INFORMASJON
Henno Grenness
Regattasjef 911 44 658
henno.grenness@dnbnor.no

Flemming Bjerke
T/H Kontakt 907 54 368
Flemming@lydrommet.no

Tormod Petersen 908 33 736 tormod.s.petersen@online.no
Marit Sletten 951 30 426
maritsletten@hotmail.com

Svein Søderlund 66915640 , 979 64 711
regatta@nesodden-seilforening.no

Nils Tvedt 66 91 94 51, 984 88 716
Per Søderlund 66 91 91 52, 995 71 172
Øyvind Degnes 913 25 609
oyvind@container-norway.no

FORFATTER

sigurd

Alle innlegg av: sigurd