Seilingsbestemmelser STEILENE RUNDT 2009

150 150 sigurd
 • 0

STEILENE RUNDT 2009

Arrangør/organiserende myndighet:

Nesodden Seilforening, PB 30, 1450 Nesoddtangen

https://www.nesoddenseilforening.no

SEILINGSBESTEMMELSER – STEILENE RUNDT 2009

 1.  REGLER

1.1.  Regattaen vil være underlagt “reglene”, slik de er definert i Kappseilingsreglene for 2009 – 2012.

1.2.  Regattaen er betegnet som kategori C for alle klasser, iht. ISAF Regulation 20, Advertising Code. Deltagere som viser reklame skal kunne fremvise reklamelisens ved anmodning fra arrangør.

1.3.  Ved uoverensstemmelser mellom Seilingsbestemmelsene og Kunngjøringen gjelder Seilingsbestemmelsene.

 

 1. REGISTRERING

2.1.  Registrering skjer ved mail til; henno.grenness@dnbnor.no

2.2.  Påmeldingskontingent kr 400,- settes inn på konto; 1603.13.16530  husk å merke innbetalingen med seil nr, lys tall og båtnavn. Kopi av talongen sendes på mail henno.grenness@dnbnor.no eller fremvises på skippermøtet.

2.3.  Deltakerlister og seilingsbestemmelser kunngjøres på www.nesoddenseilforening.no

2.4.  Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. Den organiserende myndighet kan kreve dette skriftlig dokumentert med kopi av gyldig forsikringsavtale.

2.5.  Hver båt skal kunne fremvise et gyldig LYS målebrev for 2009, LYS målebrev sendes på mail henno.grenness@dnbnor.no ved registrering eller fremvises på skippermøtet. NORLYS har webside med informasjon: www.seiling.org.

 

 

 1. BESKJEDER TIL DELTAGERNE

3.1.  Beskjeder til deltagerne vil bli gitt ved skippermøtet før start kl 1810.

 

 1. ENDRING I SEILINGSBESTEMMELSENE

4.1.  Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli oppslått senest kl 1810 samme dag de trer i kraft.

 

 1. SIGNALER PÅ LAND

5.1.  Signaler på land vil bli gitt på flaggstang ved moloen i havna.

5.2.  Flagg AP med to lydsignaler (ett når det fires) betyr “kappseilasen er utsatt”
Første varselsignalet vil bli gitt tidligst 15 minutter etter at AP fires.

 

 1. TIDSPROGRAM FORSEILASENE

6.1.  Det er planlagt totalt 14 seilaser og 2 treninger

 

29. april                        Trening 1 Start

6. mai                          Trening 2 Start / spinnaker

13. mai                         1. seilas

20. mai                         2. seilas

27. mai                         3. seilas

3. juni                           4. seilas

10. juni                         5. seilas

17. juni                         6. seilas

24. juni                         7. seilas og sommergrillfest

 

 

12. august                    8. seilas

19. august                    9. seilas

26. august                    10. seilas

2. september                11. seilas

9. september                12. seilas

16. september              13.seilas

23. september              14. seilas og høstfest i klubbhuset

 

 1. FRAMMØTE OG START:

 

Ferge fra Alværn brygge:

kl. 17:30 og 18:00

Skippermøte på brygga:

kl. 18.10

Varselsignal:

kl. 18.35

Start:

kl. 18.40

 

 1. LØPET

8.1.  Løpet besluttes på skippermøtet. Her vil det være tilgjengelig kart med angivelse av de merker vi benytter.

 

 1. LYS TALL

9.1.  Dersom man skal seile uten spinnaker, med kryssfokk, short handed, eller andre konfigurasjoner som endrer Lys tallet, må dette opplyses på skippermøtet.

 

 1. STARTEN

10.1.     Kappseilasene startes ved å bruke regel 26,

10.2.     Startlinjen vil være mellom stang med oransje flagg på Startodden og utlagte bøye(r).

Eller

10.3.     Mellom stang med oransje flagg på bølgebryter utenfor molo ved
Steilene båthavn og stang med rød/hvit merking på Storsteilene

 1. MÅL

11.1.     Mållinjen vil være mellom stang med blått flagg på bølgebryter utenfor molo ved Steilene båthavn og stang med rød/hvit merking på Storsteilene.

 1. MAKSIMAL TID

12.1.     Maksimaltiden avtales på skippermøtet. Båter som ikke går i mål innen den angitte tid etter den første båten som har seilt løpet og gått i mål, noteres
som “DNF” (Fullførte ikke). Dette endrer reglene 35 og A4.

 1. PROTESTER OG SØKNAD OM GODTGJØRELSE

13.1.     Protestskjemaer fås på regattakontoret. Protester skal leveres der innen protestfristen som er 15 minutter etter at siste båt har fullført dagens siste seilas på angjeldende bane. Samme protestfrist gjelder alle protester fra regattakomiteen og protestkomiteen og søknader om godtgjørelser. Dette endrer reglene 61.3 og 62.2.

13.2.     Melding om protester vil bli gitt på debrifingen etter seilasen. Høringene vil foregå i plenum

13.3.     Protesterende båt er ansvarlig for å underrette påprotesterende båt

 

 1. POENGBEREGNING

14.1.     Det er 14 kappseilaser planlagt. Dersom færre enn 10 seilaser er fullført, vil en båts poeng være dens totale poengsum. Dersom 10 eller flere seilaser er fullført, vil en båts poeng være summen av de 10 beste seilasene. Det benyttes lavpoengsystemet i kappseilingsreglenes Appendix A. Det gis 0,75 poeng for seier. Dette endrer Appendix A.

 

 1.    PREMIERING
  1/3 premiering.

Premieutdeling avholdes i forbindelse med seil foreningens årsfest.

 1. 16.    ANSVARSFRASKRIVELSE
  Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4 Avgjørelse om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.
FORFATTER

sigurd

Alle innlegg av: sigurd