Historie

Steilenes historie
De fem øyene som utgjør Steilene, har en blodig fortid å vise til, skal man tro historien. Navnet Steilene sies å stamme fra straffe- eller henrettelsesinstrument som ble kalt en steile. Man mener at øyene ble brukt som rettersted for farlige forbrytere. Andre modifiserer denne historien og mener at steilen ble satt opp som en advarsel til sjøfolk som seilte forbi for å vise hva som kunne skje med mytteristene ombord på båtene.

Idag er det langt fredeligere tilstander på denne perlen av en øygruppe.
Persteilene holder Nesodden Seilforening til sammen med elever fra Nesoddens skoler. Skolene har et eget hus, “Borgen. I fabrikkbygningen var det tretønnefabrikk og mekanisk verksted med mange arbeidsplasser. På Persteilene er også øyenes gjestehavn. Lenger inn mot land ligger Landsteilene. Der holder Foreningen Kysten til. Øya med den store betongtanken er Storsteilene. Tanken er ett minne fra den tiden Steilene var en viktig lagerplass for olje og parafin. Fyrsteilene er den ytterste øya med fyret. Her bodde det en gang en fyrvokter, men idag er fyret automatisert. Fyrvokterboligen leies idag ut som feriehus av Oslofjordens Friluftsråd. Adkomst til øye er med robåter fra Alværn brygge.

Fra århundreskiftet og seks tiår framover hadde mellom 80 og 100 personer sitt daglige arbeid på Steilene. De fleste bodde på Steilene sammen med familiene. Klubbhuset til Nesodden Seilforening huset 6 familier. Etter at tankanlegget på Steilene ble lagt ned på 60-tallet, forfalt hus og utstyr. I 1985 fikk dagens brukere tillatelse til å disponere husene, og det ble satt i gang et omfattende restaureringsarbeide. Dette arbeidet var nesten ferdig da huset brant ned til grunnen 28.desember 2001.

Storegården på Steilene
Les tidligere formann Rune Slettens artikkel om det over 100 år gamle klubbhuset som brant ned fredag 28.desember 2001. Han gir en oversikt over hva Nesodden Seilforening  utrettet de 15 årene foreningen har hatt tilhold på Steilene, og beskriver spesielt rehabiliteringen av Storegården:

[wpfilebase tag=file path=’Klubbhuset/SteileneStoregaarden.pdf’ tpl=filebrowser /]

Bilder

Noen bilder til minne om huset

Bilder fra brannen:

Bjørn Clausen har produsert en film om brannen i 2001 og gjenoppbygging av klubbhuset som sto ferdig våren 2004: