Nytt styre er valgt av årsmøte

150 150 Anne Kathrine Guttormsen

Endre Sjøvold fortsetter som kaptein og leder. Tormod Peders takket av etter 2 år og overlot kulerammen til Odd Gilinsky. Hilde overlot “de unge” til Lars Engebretsen. Cato er allerede valgt for 2 år og fortsetter å holde styr på “de gamle”. Kjell holder koken som sjef i havna, og sørger for at Blåtann og vennene hans er i orden, at båtplassene blir leid ut og at dugnader gjennomføres. Marit passer på Klubbhuset og sørger for at kiosken er i drift og at huset er bemannet. Henrik representerer de unge og Anne Kathrine har ansvaret for at informasjonen kommer ut i alle kanaler. Det var ingen store kamper om plassene og møtet gikk på skinner. Alle ble enstemmig valgt inn. Signert protokoll vedlagt.

Protokoll 2021

https://www.nesoddenseilforening.no/wp-content/uploads/2021/04/NSF-Arsmote-2021-protokoll-signert-2.pdf

FORFATTER

Anne Kathrine Guttormsen

Alle innlegg av: Anne Kathrine Guttormsen