Nesodden Seilforening – årsmøte

150 150 Rune Wallner
  • 0

Nesodden Seilforening – årsmøte.

Det kalles inn til årsmøte i klubbhuset på Steilene lørdag
3. mars 2011 kl. 1630. Det inviteres til årsfest etter årsmøtet, ca. kl. 19.

Dagsorden:

  1. Årsberetning
  2. Regnskap
  3. Innkommende forslag
  4. Fastsettelse av medlemskontingent
  5. Budsjett og handlingsplan
  6. Foreningens organisasjon
  7. Valg.

Forslag til årsmøtet må være sendt til
leder@nesodden-seilforening.no innen
lørdag 18. februar. Fullstendig saksliste
vil bli tilgjengelig på
www.nesodden-seilforening.no
senest 26. februar.

For styret i Nesodden Seilforening

Bjørn Clausen

Leder.

FORFATTER

Rune Wallner

Alle innlegg av: Rune Wallner