Tillitsvalgte

Tillitsvalgte
Hovedstyret Rolle
Cato Zahl Pedersen Leder
Odd Gilinsky Administrasjon/Økonomi/Nestleder
Stein Ødegård Havn
Amel Mahi Storbåt
Lars Engebretsen Jolle

Heidi-Marie Rask Arnesen

Klubbhus
Anne Kathrine Guttormsen Informasjon
Eskil Ova  Ungdomsrepresentant
Telefon klubbhus Klubbhus Steilene 669 18 473