Klubbmesterskap – Storbåt

1024 578 Rune Wallner

Invitasjon

Det er en glede for Nesodden Seilforening å invitere til klubbmesterskap – Storbåt 22.6.- 2019

Tradisjon tro ønsker vi å samle seilere fra Nesodden Seilforening til en vennskapelig kappestrid om hvilken seilbåt som er raskest i foreningen. Regattaen skal passe for alle som seiler storbåt og vi håper på mange deltagende båter.

Det legges opp til 1- 2 seilaser og premieutdeling med Årsfest og Sankthans feiring for hele familien på Steilene etter seilasene.

Seilasen vil seiles på faste merker og bøyer som begrensning av banen. Begge seilaser vil ha start og målgang på Steilene. Seilasen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene. Det seiles etter NOR Rating systemet og alle deltagende båter bør ha gyldig NOR rating bevis for sesongen 2019. Har man ikke dette, vil NOR rating tallet bli bestemt av regattakomiteen.

Program:

Skippermøte i/utenfor klubbhuset på Steilene: Klokken 13:00
Klarsignal første seilas: 13:45
Prosedyre for 2 seilas avtales på skippermøtet.
Det vil ikke bli startet seilaser etter klokken 16:00.
Premieutdeling: På årsfesten lørdag kveld på Steilene. (egen informasjon om årsfest/Sankthans kommer)

Bane:
Seilasene går i hovedsak på faste merker, men utlagte merker kan også bli benyttet. Banen blir kunngjort på skippermøtet.

Seilingsbestemmelser:
Legges ut på SailRaceSystem / deles ut på skippermøte.

Startavgift:
Startavgiften er kr. 200.- inkluderer kaffe på skippermøtet og fri overnatting i havna på Steilene.
Påmelding innen 20. juni via SailRaceSystem

Premiering:
1/3 Premiering. Resultatene fra dagens seilaser teller til sammenlagt premiering. Det må avvikles/seiles minst 1 seilas til for å få gyldig mesterskap. 

Sikkerhet:
Båtene skal ha gyldig ansvarsforsikring.

Plass i havna på Steilene:
Deltakende båter får gratis plass i havna på Steilene etter seilasen.

Årsfest og Sankthansfeiring på Steilene:
Vi ønsker alle deltagere velkommen til grill og hygge, årsfest og Sankthansfeiring for hele familien etter seilasen.

Det forutsettes minimum 5 deltagende båter for å gjennomføre arrangementet (men vi regner med 14!)

INFORMASJON

Regattasjef
Inger Bucher
  Tlf 909 19 239 regatta@nesodden-seilforening.no  
Colin Bevan     Tlf 932 28 708

Ansvarsfraskrivelse:

Deltagere i regattaen deltar på eget ansvar. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

FORFATTER

Rune Wallner

Alle innlegg av: Rune Wallner