Invitasjon til Årsmøte i Nesodden Seilforening 2016

1024 414 Erik Johan Worsøe Eriksen

Vi kaller herved inn til årsmøte på Sandvang, Svestadtoppen lørdag 5. mars 2016 kl. 16:30

Og ikke nok med det!

Vi inviterer også til årsfest umiddelbart etter årsmøtet. Frist for påmelding til årsfest er 4. mars.
Invitasjon her:  https://www.deltager.no/arsfest2016-Yihaa. Ta kontakt dersom du ønsker dem skrevet ut og eventuelt tilsendt.

Velkommen!

 

Forslag til årsmøtet må være styret i hende  innen  20. februar.

Fullstendig saksliste med dokumenter vil bli tilgjengelig på www.nesodden-seilforening.no senest 27. februar.
Adresse for forslag og annen kommunikasjon: leder@nesodden-seilforening.no / tel: 91325609
Ta kontakt dersom du ønsker dokumenter skrevet ut og tilsendt.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle seilforeningens årsberetning 2015

5. Behandle seilforeningens regnskap 2015

6. Behandle innkomne forslag og saker: 6A: endre foreningen lover slik at de er tilpasset Idrettsforbundets lovnorm. 6B: Legge ned Nesodden Seilskole for barn Org no: IB216000008001 6C: Endre signatur for Nesodden Seilforening.

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta seilforeningens handlingsplan for 2016, inkludert budsjett for 2016

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg:

  1. Leder (for et år)
  2. 2 styremedlemmer (for to år) og 6 varamedlemmer (for et år)
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9. (ingen)
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner seilforeningen er tilsluttet.
  6. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

 

 

For styret i Nesodden Seilforening

Øyvind Degnes, leder

Last ned (høyreklikk eller ctrl-klikk) Møtedokumenter Årsmøte 2016

 

FORFATTER

Erik Johan Worsøe Eriksen

Alle innlegg av: Erik Johan Worsøe Eriksen