Invitasjon til årsmøte 11/3-2017

617 626 Rune Wallner
 • 0

Vi kaller herved inn til årsmøte på Steilene lørdag 11. mars 2017 kl. 16:30

Og ikke nok med det!

Vi inviterer også til årsfest umiddelbart etter årsmøtet. Frist for påmelding til årsfest er 10. mars.
Invitasjon her:  http://www.deltager.no/aarsfest2017

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 25.. februar.

Fullstendig saksliste med dokumenter vil bli tilgjengelig på www.nesodden-seilforening.no senest 4.mars.
Adresse for forslag og annen kommunikasjon: leder@nesodden-seilforening.no / tel: 91325609
Ta kontakt dersom du ønsker dokumenter skrevet ut og tilsendt.

 

 

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle seilforeningens årsberetning 2016
 5. Behandle seilforeningens regnskap 2016
 6. Behandle innkomne forslag og saker:
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta seilforeningens handlingsplan for 2017, inkludert budsjett for 2017
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
 11. Leder (for et år)
 12. 4 styremedlemmer 3, der tre personer skal velges for to år, og en person velges for ett år) og 6 varamedlemmer (for et år)
 13. Øvrige valg i henhold til godkjent organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9. (ingen)
 14. 2 revisorer
 15. Representanter til ting og møter i de organisasjoner seilforeningen er tilsluttet.
 16. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

 

 

FORFATTER

Rune Wallner

Alle innlegg av: Rune Wallner