INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

150 150 Anne Kathrine Guttormsen

Tid: Mandag 13. november kl. 19:00

Sted: Tangenten, møterom Hasle 1 og 2, Nesodden

Behandle opptak et avdragsfritt lån med formål rehabilitering av bryggeanlegg
ved Steilene seilsportshavn

Med sikkerhet i den allerede tildelte lånegarantien fra Nesodden kommune ønsker
seilforeningen å ta opp et avdragsfritt lån med formål rehabilitering av bryggeanlegg ved
Steilene seilsportshavn.


Långiver krever et årsmøtevedtak for tildeling av et slikt lån. Styret har derfor besluttet å
innkalle til et ekstraordinært årsmøte for å fatte vedtak i denne saken.

Forslag til vedtak:
Ekstraordinær generalforsamling Nesodden Seilforening vedtar å ta opp et avdragsfritt
lån med formål rehabilitering av bryggeanlegg ved Steilene seilsportshavn. Lånebehovet
vil være maksimalt 2,7 mill.

Lånet vil bli tatt opp når anleggsperioden starter, trolig sent 2024.

Lånet skal benyttes til mellomfinansiering av spillemidler og mva refusjon. Lånet
skal nedbetales i sin helhet når spillemidler og mva refusjon utbetales. Lånegarantien fra
Nesodden Kommune gjelder til 01.06.2033.

FORFATTER

Anne Kathrine Guttormsen

Alle innlegg av: Anne Kathrine Guttormsen