Innkalling til årsmøte 7. mars kl 19:00 NIF-huset, Berger stadion

150 150 Anne Kathrine Guttormsen

Innkalling til årsmøte  7 mars kl 19:00, NIF-Huset på Berger stadion.Saksliste

I henhold til foreningens lover skal årsmøtet:


1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle seilforeningens årsberetning 2023
5. Behandle seilforeningens regnskap 2023
6. Behandle innkomne forslag og saker:
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta seilforeningens handlingsplan for 2024-26
9. Vedta budsjett for 2024
10. Foreta valg av styremedlemmer, revisorer/kontrollkomite og valgkomite

  • Sakspapirer vil bli lagt ut på på https://www.nesoddenseilforening.no senest 29.02.
  • Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest 23. februar 2023.

Forslag sendes til leder@nesodden-seilforening.no


Velkommen  !

Hilsen Styret 


FORFATTER

Anne Kathrine Guttormsen

Alle innlegg av: Anne Kathrine Guttormsen