Årsmøte 9.mars

150 150 Anne Kathrine Guttormsen

Innkalling til årsmøte  9 mars kl 18:30, Berger stadion.


Saksliste
I henhold til foreningens lover skal årsmøtet:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle seilforeningens årsberetning 2022
5. Behandle seilforeningens regnskap 2022
6. Behandle innkomne forslag og saker:
Et forslag innkommet: 
Styret fremmer sak om utskifting av alle flytebryggene med bunnforankringer på B-brygga og C-brygga. Styret vil orientere om status i arbeidet og legge fram forslag til framdriftsplan, finansieringsplan og innstilling til vedtak.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta seilforeningens handlingsplan for 2023-25
9. Vedta budsjett for 2023 
10. Foreta valg av styremedlemmer, revisorer/kontrollkomite og valgkomite

Sakspapirer finner du her
 


Velkommen 

Hilsen Styret 

FORFATTER

Anne Kathrine Guttormsen

Alle innlegg av: Anne Kathrine Guttormsen